Juridiske tjenester

Vår juridiske partner, Wagner Advokatfirma, har lang erfaring fra et bredt spekter innen forretningsjuridiske områder. Avdelingen har juridisk spisskompetanse innen kreditt- og pengekravsrett, panterett, kontraktsrett, inkasso og tvangsfullbyrdelse.

Les mereNøkkelsatser for salærer og gebyrer

Finansdepartementet fastsatte 15. desember 2016 forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader. Norge følger med dette EØS-regler som svarer til et EU-direktiv om forsinket betaling.

Les mere