Hokas har lansert integrasjon med Uni Economy

Hokas, en ledende løsning for automatisert betalingsoppfølging og purreservice, er nå fullt integrert med skybaserte Uni Economy. 

Link til nyhet i Uni Micro

Hokas bidrar med å håndtere kunder som ikke betaler, og innehar også kunnskap om hele prosessen frem til det utestående beløpet er på konto. Hokas har som mål å automatisere innfordringsprosessen, løse flest mulig saker for kundene - helst før inkasso, og å oppnå laveste mulige nivå for effektive kredittdager. Med Hokas får kunden full kontroll på hele denne prosessen. 

Med integrasjon mellom Uni Economy og Hokas synkroniseres alle utestående poster løpende. Hokas har en egen regnskapsfører-login som gjør at det er enkelt å ha oversikt på alle kunder i en løsning, også om regnskapsfører bruker flere økonomisystemer. Automatisering av prosess for betalingsoppfølging bidrar til at regnskapsbyråene kan spare mye tid.  

"Vi har samarbeidet med Uni Micro i en årrekke og ser frem til godt samarbeid om skybaserte Uni Economy også. Uni Economy er det mest moderne regnskapssystemet på dagens marked, og vi er glade for å være med på denne reisen", sier Einar Helgesen, Partner i Hokas Credit AS.

"Med et samarbeid med Hokas kan regnskapsbyråene få en komplett partner for betalingsoppfølging. Likviditet er en suksessfaktor for små og mellomstore bedrifter. Hokas tilbyr tjenester som sparer våre kunder for tap, tid og samtidig forbedrer likviditeten. At Hokas i tillegg er veldig opptatt av å levere kvalitet i sine løsninger og kundereiser, gjør at vi ser veldig frem til dette samarbeidet", sier Jannike Neset, daglig leder i Uni Micro AS.