Nå kan du få inkassokrav på e-post

En lovendring som gjelder fra og med 18. april, gjør at inkassoselskapene nå kan sende inkassovarsel og - krav elektronisk.

«Endringene innebærer at lovpålagte varsler under gitte forutsetninger kan sendes elektronisk», skriver Finanstilsynet på sine nettsider.

Men betyr dette at også e-post kan brukes til inkasso? Ja, ifølge Justisdepartementet, men det er likevel noen krav til hvordan dette skal sendes.

Må sendes på en betryggende måte

I Inkassoloven står det at man kan benytte seg av elektronisk kommunikasjon «dersom meddelelsen er sendt på en betryggende måte».

Dinside har snakket nærmere med Justis- og beredskapsdepartementet om hva dette betyr i praksis.

Og lovendringen åpner faktisk for at du kan få tilsendt inkassokrav både i en digital postkasse eller til en privat e-post-adresse.

Som kjent er det en del statlig informasjon som kun sendes til en digital postkasse, og ikke til en e-postkonto.

Slik kan inkasso sendes elektronisk

Senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund forklarer at dette åpner for følgende fremgangsmåter for å sende inkasso:

1. Meddelelser som er sendt til en digital postkasse som mottakeren selv har opprettet, der mottakeren kan be om å bli varslet om meddelelsen per e-post eller SMS uten tilleggskostnad.

2. Meddelelsen er sendt i en portal som avsenderen vanligvis bruker til å kommunisere med mottakeren, hvor avsenderen vet at mottakeren har akseptert å bruke portalen og allerede er vant til å bruke den, og hvor kunden får varsel om meddelelsen per SMS eller e-post.

3. Meddelelser til en e-postadresse som skyldneren nylig har brukt til å kommunisere med avsenderen fra, dersom e-postadressen fremstår som vedkommendes egen e-postadresse.

4. Hvis en elektronisk meddelelse er sendt på en måte som gjør at den rent faktisk er kommet til mottakerens kunnskap, spiller det ingen rolle hvordan den er sendt.


Kilde: DinSide.no