Nøkkeltall for satser og gebyr 2018

Fra 1. januar 2018 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen.

Kilde: Virke.no - link