Sjekkliste i nedgangstider

Råd fra Regnskap Norge


I nåværende situasjon må en forvente at kunders betalingsevne kan være svekket i forhold til det en tidligere har lagt til grunn. Flere konkurser og tap på fordringer, som for kort tid siden ikke var sannsynlig, kan ikke utelukkes.


Punktene under er hentet fra Regnskap Norge sin artikkel, og flere av punktene er noe Hokas kan hjelpe deg med å iverksette.


https://hokas.no/sjekkliste-i-nedgangstider