EG Notaplan - Hokas Integrasjonen 


Automatisert fakturaoppfølging og inkasso 

Hokas vil i samarbeid med Dere skreddersy en oppfølging av de utestående fordringer som både sørger for en effektiv innfordring, men samtidig gir kunden en god service.

Som kunde av Hokas blir Dere minnet om hva Dere bør foreta Dere og hva som er neste skritt i prosessen:

 Kan det bli enklere? - Hokas sender deg orienteringer - og du har full kontroll !AKTIVER HOKAS INTEGRASJONEN