Debitor App - Login


Hokas er det eneste norske fakturaoppfølgingssystem, som også er optimert til dine kunders behov. Gi dine kunder en bedre kundeopplevelse med Hokas interaktive rapportering og som er en speiling av reskontroen i ditt økonomisystem.

Med Hokas login har dine kunder alltid tilgang til:

Som kunde av Hokas vil du da oppleve at kundene ikke lengre ringer og sier at de ikke har mottatt fakturaen og derfor ikke har fått betalt den.


Se neste funksjon