"Vår juridiske partner, Wagner Advokatfirma, har lang erfaring fra et bredt spekter innen forretningsjuridiske områder. Avdelingen har juridisk spisskompetanse innen kreditt- og pengekravsrett, panterett, kontraktsrett, inkasso og tvangsfullbyrdelse.

Vi bistår i rettslige og utenrettslige forhandlinger, gjennomgang og rettslig vurdering av saker og krav, utferdigelse av klager, søksmål og begjæringer i konkurs, tvangs- og tvistesaker, samt rettslig oppfølging av saker og prosedyre for domstolene.

Våre kunder tilbys:

Kvalitetssikring av garanti/sikkerhetsstillelser, vurdering av tvistesaker og gjennomgang av avtaleverk for kun kr. 1500,-. Med dette sikres en forutsigbar og korrekt fremdrift i en hver sak.

Erfaring tilsier at det er kostnadsbesparende å være i forkant!"

Kontakt oss i dag.

Se neste funksjon