Understøtter avdelinger og flere selskaper


Med Hokas løsning har du en login hvor du har en oversikt over hver enkelt avdeling eller hvert firma.

På den måten kan du gi deg selv et klarere overblikk over hvordan, de utestående fordringer fordeler seg og utvikler seg i din bedrift. Du kan også gi dine medarbeidere mulighet for å motta rapporter og login slik at eventuelle reklamasjoner og ønsker fra kunder blir håndtert effektivt.

Med Hokas løsning kan du sitte på hytta, i båten eller hvor som helst hvor det er internettforbindelse, følge med på din tablet eller på mobilen, om status på saldo, utestående, kunder, for hver av dine firmaer, om du skulle ha behov for det.


Se neste funksjon